Złote myśli o książkach, czytaniu i bibliotece

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.

                                                                                   Cyceron

Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat…

                                                                  Lucyna Krzemieniecka

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

                                                                                                      Thomas Carlye

Kiedy masz wątpliwości, idź do biblioteki.  

                                                 Joanne K. Rowling

                         „Biblioteka jest bramą w czasie.”

„Założyć bibliotekę to jak stworzyć życie”

                 Carlos Maria Doniguez – Dom z papieru

„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki.”

                                                                    Stephen King – Dalla’ 63

„Wieczność może być w bibliotekach (…), bo zawsze będzie ktoś, kto je odwiedza i wydobywa z zapomnienia jakieś nazwisko.”

                                   Enrique Moriel – Miasto poza czasem

Po to jest biblioteka, po to ma się książki w domu, by móc w każdej chwili odnowić zapomniany sen.

                                        Patrick Suskind

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

                                                                 Michael Gorman