Biblioteka Ostrowska

Ostrów Wielkopolski – ilustrowane dzieje miasta

Wydawnictwo jest najnowszym, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego opracowaniem historii miasta. Tym razem jest to tom będący zbiorową pracą autorów związanych emocjonalnie ze „swoją małą ojczyzną”. Jest to kompendium zawierające nie tylko wiadomości o Ostrowie, ale ukazujące na wielu ilustracjach rozwój i zmiany zachodzące w ciągu wieków. Ambicją autorów było zamieszczenie możliwie najbogatszego „ładunku” wiedzy. Chodziło też o jak najbardziej przystępny sposób jej prezentacji tak, aby dotrzeć do szerokiego grona czytelników, utwierdzić ostrowian w przekonaniu, że mogą być dumni ze swojego miasta.

Źródło: www.muzeum-ostrowwlkp.promax.media.pl