Komendy do wyszukiwarki Google

jaskółka – wyszukiwarka wskaże strony zawierające wyraz jaskółka; trzeba pamiętać, aby używać wielu form fleksyjnych jednocześnie, np. jaskółki, jaskółce, jaskółkami wówczas pytanie zostanie sprecyzowane

jaskółka wiosna – wyszukiwarka wskaże strony zawierające wyraz jaskółka i wyraz wiosna

jaskółka OR wiosna – wyszukiwarka wskaże strony zawierające wyraz jaskółka lub wyraz wiosna

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – zawierające całą frazę

jedna * „wiosny nie czyni” – * zastępuje dowolny wyraz

-porno – wyszukiwarka wskaże strony bez wyrazu porno

intitle:hasło – odsyła do stron, które w tytule zawierają hasło

inurl:hasło – odsyła do stron, które w adresie zawierają hasło

intext:hasło – wyszukuje hasło w tekstach witryn

site:adres strony – sprawdza czy hasło występuje na danej stronie

link:adres strony – odsyła do stron, które zawierają linki danego adresu

filetype:yyy (np. jpg, txt) – służy do określenia jakiego rodzaju plik jest poszukiwany