Konkurs „Na osi czasu – 50 lat ZST”

„Na osi czasu – 50 lat ZST”

– finał Konkursu historycznego

Dnia 4 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej naszej szkoły odbył się II finałowy etap Konkursu historycznego „Na osi czasu – 50 lat ZST”. Stawiło się dziesięcioro uczestników, którzy pisemnie odpowiadali na pytania,dotyczące Zespołu Szkół Technicznych – symboliki szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kalendarium wydarzeń, bazy wypoczynkowej, warsztatów szkolnych, zespołów muzycznych, olimpiad, konkursów, prasy uczniowskiej a nawet sławnych absolwentów. Po dogrywce o trzecie miejsce, komisja konkursowa w składzie: Bartosz Szymański – przewodniczący, Ewa Chmielewska i Józef Pietrzak wyłoniła zwycięzców:

 

Miejsce I – GOŹDZIK MARCIN kl. 2-i2

Miejsce II – MATUSZAK WOJCIECH kl. 3-e1

Miejsce III – KAŹMIERCZAK PAWEŁ kl. 3-m1

 

Każdy uczestnik finału otrzymał dyplom i książkę o naszej szkole – „Od szkoły przyzakładowej do najlepszego technikum w Wielkopolsce” – ufundowaną przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów ZST.

Zwycięzcy otrzymali ponadto nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim (książki, kalkulatory, pendrive, komplety długopisów i piór, kubki, smycze do kluczy).

Będący na widowni uczniowie klas: 2-i1 oraz 2-i2, obejrzeli wspólnie z uczestnikami Konkursu film „50 – lecie ZST 1962 – 2012”. Publiczność miała możliwość zdobycia nagrody za prawidłową odpowiedź na specjalnie przygotowane pytanie, związane z treścią filmu.

***

Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii – Bartosz Szymański i Józef Pietrzak oraz nauczyciel bibliotekarzEwa Chmielewska . Wspierali ich pozostali nauczyciele historii, wychowawcy i nauczyciele bibliotekarze.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich poziomów klas Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem konkursu były:

 • obchody jubileuszu 50 – lecia szkoły,
 • obchody Dni Wielkopolski,
 • przybliżenie historii szkoły,
 • ukazanie roli szkoły w życiu ucznia,
 • wzmacnianie więzi ze szkołą.

Obejmował swoim zakresem następujące treści:

 • symbolika szkoły,
 • kalendarium,
 • szkoła, pracownie, laboratoria,
 • historia warsztatów,
 • zespoły muzyczne,
 • olimpiady i konkursy,
 • szkolna baza wypoczynkowa,
 • prasa uczniowska,
 • dyrektorzy, nauczyciele.

Zasady uczestnictwa w konkursie i terminy były następujące:

Konkurs trwał od 04 listopada do 04 grudnia 2012 roku i składał się z dwóch etapów.

W I etapie, podczas eliminacji klasowych, wybrano po 3 uczestników z każdego poziomu klas.

Drugi etap – finałowył się 04 grudnia 2012 r. o godz.10.35 w sali konferencyjnej i obejmował 20 – pytań otwartych i zamkniętych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych dotyczących szkoły. Na zwycięzców konkursu czekały nagrody. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się04 grudnia bezpośrednio po konkursie w auli szkolnej. Lista uczestników konkursu i ich zdjęcia zostanły opublikowane na stronie internetowej szkoły i biblioteki szkolnej.

Uczestnicy mieli wskazaną bibliografię żródłową do konkursu:

1. Od szkoły przyzakładowej do najlepszego technikum w Wielkopolsce : 50 lat Zespołu Szkół Technicznych : pamiętnik zjazdowy. Ostrów Wielkopolski 2012. ISBN 978-83-935393-0-7.

2. Z historii szkoły … Ostrów Wlkp.: Poligrafia ZWD, 2002. ISBN 83-916834-4-3 .

3. Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych. Ostrów Wielkopolski: Poligrafia, 2002. ISBN 83-916834-3-5.

4. 30 lat działalności muzycznej w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 1966 – 1996. Oprac. Wojciech Kuszycki, Andrzej Leraczyk, Izabela Perz. Ostrów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny Jubileuszu i Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, 1996.

5. Foldery promocyjne szkoły.

6. ZAP moja szkoła: nasi absolwenci. „Chwastek” luty 2010 numer specjalny s. 15.

7. Informator. Oprac. Zespół Redakcyjny pod kierownictwem Mariana Kazienko. Ostrów Wielkopolski: WEMA – Mera-ZAP, 1985.

8. Ostrów Wielkopolski – ilustrowane dzieje miasta. Pod red. Stanisław Krakowski. Ostrów Wielkopolski 2009. ISBN 978-83-88480-56-0.

9. Ostrów Wielkopolski: dzieje miasta i regionu. Pod red. Stanisława Nawrockiego. Poznań 1990. ISBN 83 210-0851-8.

10. www.zst-ostrow.edu.pl.

Ewa Chmielewska