Muza chrześcijańska. Wystawa kwiecień 2006

Muza chrześcijańska. Wystawa 03-10.04.2006 – Życie i twórczość Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego w pracach uczniów.