O bibliotece

Biblioteka szkolna znajduje się na parterze budynku głównego szkoły.
W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji wydawnictwa multimedialne, czasopisma popularnonaukowe, gazety regionalne oraz o zasięgu ogólnopolskim. Pracownia ICIM oferuje 8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, możliwością skanowania i wydruku materiałów. Zbiory biblioteczne zawierają nie tylko lektury i książki fachowe związane z kierunkami nauczania, ale także z działów przyrodniczych, sztuki, historii, językoznawstwa i literatury pięknej.

Pracownicy biblioteki:

  • mgr Ewa Chmielewska – koordynator prac biblioteki i administrator strony internetowej
  • licencjat Dominika Różańska
  • mgr Lidia Więcek

Kontakt: biblzst@op.pl