Czytelnictwo

W roku szkolnym 2012/2013 odnotowaliśmy w bibliotece: wypożyczalni, czytelni i pracowni ICIM 6423 odwiedziny.