Regulamin biblioteki

REGULAMIN
Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
  • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory), wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (mate­riały przekazane do pracowni).
  • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblio­teki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
  • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbio­rów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
  • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zo­stać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

mgr inż. Eugeniusz Namysł
Dyrektor Szkoły