O Józefie Piłsudskim w 90 rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa listopad 2008 r.

W Y S T A W A !

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”

o Józefie Piłsudskim w 90 rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 11.11 – 19.11.2008 r. w czytelni miała miejsce wystawa pism Józefa Piłsudskiego– ze zbiorów prywatnych oraz książek o Józefie Piłsudskim ze zbiorów bibliotecznych. Zwiedzający uczniowie mogli również posłuchać czytanych fragmentów wspomnień legionowych Sławoja Składkowskiego