O witrynie biblioteki ZST

 

Strona internetowa biblioteki ZST powstała w 2008 roku. Założycielką strony była mgr Ewa Chmielewska nauczyciel bibliotekarz ZST. Do października 2015 r. była opiekunem  strony i administratorem merytorycznym. Wspólnie z uczniem Radosławem Wrzalskim w 2008 roku stworzyli projekt witryny, którą Radosław opracował od strony informatycznej wg własnego oprogramowania i administrował do 2012 roku (nawet jako student informatyki).

Nowy obraz

Nowy obraz (1)

W roku 2013 powstał nowy projekt witryny biblioteki szkolnej, który od strony informatycznej opracował uczeń Jan Krzyżaniak w oparciu o program Espressionista i WordPress. Jan wspomagał administrowanie witryny od strony informatycznej do października 2015 roku.

W październiku 2015 roku opiekę merytoryczną nad stroną internetową przejęła Dominika Różańska nauczyciel bibliotekarz ZST. Uczeń Wojciech Gruszczyński podjął się współpracy w administrowaniu informatycznym witryną.