Obchody 2015

Sejm RP ogłosił 2015:

  • Rokiem św. Jana Pawła II – w 10. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka, za Jego olbrzymie zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka
  • Rokiem Jana Długosza – w 600. rocznicę urodzin polskiego ronikarza, historyka, duchownego, geografa, dyplomaty; wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka
  • Rokiem Polskiego Teatru – w 250. rocznicę powołania Teatru Narodowego, a tym samym ustanowienia w Polsce pierwszego teatru publicznego

2015  ogłoszono także:

  • Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (ogłoszony przez ONZ) więcej
  • Europejskim Rokiem Rozwoju (ogłoszony przez Parlament Europejski) więcej
  • Rokiem Jana Nepomucena Potockiego – w 200. rocznicę śmierci (uchwalony na Konferencji Generalnej UNESCO) więcej
  • Rokiem Michała Kleofasa Ogińskiego – w 250. rocznicę urodzin (uchwalony na Konferencji Generalnej UNESCO, jako wspólna rocznica Polski, Litwy
    i Białorusi) więcej

 

Uchwala Sejmu RP 2015 Rokiem JPII.pdf

Uchwala Sejmu RP- 2015 Rokiem Jana Dlugosza.pdf

Uchwala Sejmu RP- 2015 Rokiem Polskiego Teatru.pdf