Publikacja uczniów ZST – Asekurator sztangi: ćwiczenia bez asystenta

Publikacje czytelników

Tomasz Wojcieszak i Adam Wolniaszek zdobyli III miejsce w Polsce Olimpiady Innowacji Technicznych 2013 w kategorii: pomysł techniczny. Ciekawe rozwiązanie techniczne zainteresowało redakcję czasopisma „Elektronika Praktyczna”, która zdecydowała się na opublikowanie artykułu Asekurator sztangi : ćwiczenia ze sztangą bez asystenta (Projekt 211) w numerze 11/2013 (s. 51-53).

To już czwarty artykuł młodych konstruktorów z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszczony w międzynarodowym magazynie elektroników konstruktorów „Elektronika Praktyczna”.

Autorzy wraz z opiekunem przekazali do biblioteki egzemplarz czasopisma.

E.Ch.