Rysunki z podróży Juliusza Słowackiego. Wystawa październik 2009

Rysunki z podróży Juliusza Słowackiego. Wystawa październik 2009