Sztuka ludowa naszego regionu – rzeźby Pawła Brylińskiego (1814 – 1890). Wystawa marzec 2008

W dniach 26-28. 03.2008 r. w sali konferencyjnej ZST miała miejsce wystawa
Sztuka ludowa naszego regionu – rzeźby Pawła Brylińskiego (1814 – 1890)

Pierwszego dnia wystawy 0 godz. 8.50 emitowana była audycja o rzeźbiarzu w szkolnej sieci TV. Wystawie towarzyszyły zajęcia, na których zwiedzający dowiedzieli się o życiu i twórczości snycerza i zapoznali się z cechami rzeźby ludowej.
Organizator i autorka wystawy:
Ewa Chmielewska nauczyciel bibliotekarz ZST
Patronat:
Społeczny Komitet Ratowania Rzeźby Sakralnej Pawła Brylińskiego

Informacje o Pawle Brylińskim można znaleźć na stronach:
www.zabytki.zst-ostrow.edu.pl, pawel_brylinski.republika.pl